Några fördelar med att bygga nytt

Att hitta ett redan byggt hus som uppfyller alla de krav och önskemål man tänker sig kan vara en väldigt lång och tidskrävande process. Det finns mycket som kan komma i vägen när man vill hitta sitt drömboende. Det kan vara brister i själva huset så som fukt i källaren, höga radonhalter, stora renoveringsbehov samt att man kanske inte vinner budgivningarna på de hus man kärat ner sig i. Vill man då fortsätta stångas mot andra som också letar efter sitt drömhus eller vill man hellre bygga sitt drömhus precis så som man vill ha det från början?

När man väljer att bygga ett nytt hus är det egentligen bara de ekonomiska begränsningarna som styr hur nära drömhemmet man kommer. Det finns många fördelar med att välja att bygga sitt egna hem:

  • Moderna hus har oftast låga driftkostnader
  • Bestäm själv hur huset ska se ut
  • Anpassa efter specifika lösningar
  • Planera från början för garage/carport/förrådsbod/etc
  • I nybyggda hus täcks allt av garantier och försäkringar
  • Ingen fastighetsskatt på fem år
  • I princip inget underhåll de första tio åren
  • Förmånliga lånevillkor från banken

Välja husleverantör

Vissa tomter i Svärtinge Skogsbacke är knutna till en specifik husleverantör, andra kan man själv kontakta den husleverantör man vill. Tänk igenom hur du själv vill ha det och titta på vad de olika husleverantörerna erbjuder för att se vilka möjligheter som finns.

Välja allt själv

En del husleverantörer bygger huset precis så som man själv önskar ha det – allt ifrån planlösning, indragningar, larm och storlek kan man själv få bestämma. Det är inte alltid enkelt att göra alla dessa val själv samt att det i många fall blir dyrare och kräver mer tid, kunskap och engagemang från dig själv, om man vill välja allt själv.

Välja husleverantörens hus

En annan variant är så kallade modulanpassade hus där man är mer begränsad i vilka val och ändringar man kan göra. Husen är då genomtänkta och väl planerade för till exempel värmesystem och avlopp. Ofta kan man göra vissa justeringar efter egna önskemål. Hur mycket eller hur stora ändringar man kan göra i modulhuset beror på husmodell och leverantör.

Vanliga frågor

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret på din fråga kan du alltid höra av dig till info@svartingeskogsbacke.se.

Etapp 1A började byggas under hösten 2014.

Nästa etapp, Etapp 1B, började under hösten 2015 och erbjuder ca 60 tomter. Hitta din tomt redan nu!

Hitta din drömtomt redan nu genom att kontakta Lennart Andersson, Östra Ryssnäs AB, på 070-5375578.
Norrköpings Kommun och Östra Ryssnäs AB. Eventuellt kan andra aktörer, exempelvis småhusleverantörer, förvärva ett delområde för att i sin tur sälja tomter till privatpersoner.
Området byggs etappvis. Etapp 1B hade byggstart i augusti 2015. Den totala utbyggnadstiden är planerad till ca 10 år.
I nuläget innebär det främst att man anmäler sitt intresse för att hålla sig snabbt och smidigt uppdaterad om vad som pågår. Sedan kommer man, vid ett senare tillfälle, bli kontaktad med information om hur man går tillväga för att gå vidare i processen, om man så vill. Det är alltså bara fördelar med att skriva upp sig för nyhetsbrev och/eller intresseanmälan!
Det kommer att finnas tomter som släpps till tomtkön, samt en del som säljs på andra vis.
Detaljplanen har vunnit laga kraft och projekteringen av den första etappen är klar vilket innebär att i etapp 1A kan man köpa tomter nu. Kontakta då respektive småhusleverantör eller ansvarig mäklare för dessa tomter. Läs mer om vilka tomter i etapp 1A som är bundna till vilka småhusleverantör här.

Etapp 1B, innehållande ca 60 tomter, är aktuellt för försäljning. Kontakta oss, småhusleverantörer eller ansvarig mäklare vid intresse för dessa tomter.

Svärtinge Skogsbacke är ett samprojekt mellan Norrköpings kommun (som äger 28% procent) och Östra Ryssnäs AB (som äger 72%).
Tomter och färdigproducerade bostäder kommer att säljas till marknadsmässiga priser.
Området ska vara tillgängligt för cyklister. Intentionen är att området ska rymma en förskola och/eller en skola. Området kan även komma att rymma olika typer av centrumändamål, så som handel eller liknande. Intentionen är även att bygga en småbåtshamn och badbrygga.
Det planeras flera olika typer av bostäder. Det kommer att byggas friliggande villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus, både bostadsrätter och hyresrätter. Detaljplanen ger viss möjlighet till förändring av hustyp på en del av tomterna. Vår vision är att bygga bostäder som upplevs låna sin plats i naturen.