Riksbyggen har köpt mark i Svärtinge Skogsbacke för att bygga 50 radhus och 24 lägenheter i form av bostadsrätter. Projektet planeras i tre deletapper med planerad byggstart under 2019.

Idag består Svärtinge Skogsbacke huvudsakligen av friliggande villor. Riksbyggen har nu förvärvat mark där de planerar att komplettera området med drygt 70 radhus och lägenheter.

Radhusen blir i två plan med utsikt över sjön Glan. Dessutom planeras sex flerbostadshus med totalt 24 lägenheter som får skogen som närmsta granne.

– Dessa nyckelfärdiga bostadsrätter blir ett välkommet tillskott i Svärtinge. Riksbyggen är en långsiktig samhällsutvecklare och vill bidra till en blandning av olika boenden och en varierad bebyggelse för att tillgodose människors olika behov, säger Johan Neander, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

I projektets utformning kommer Riksbyggen att ta vara på möjligheterna i natur- och sjölivet i Svärtinge Skogsbacke samt skapa en utemiljö där möten i vardagen mellan de boende i området möjliggörs. I samband med förvärvet har Riksbyggen utfört sin ekosystemtjänstanalys som påvisar hur projekten bidrar och utvecklar ekosystemen som redan idag finns på platsen.

– Vi tänker oss att radhusen och lägenheterna passar en målgrupp som vill ha ett smart och modernt boende, men som kanske inte vill vara egna byggherrar. I Svärtinge kan man verkligen leva familjeliv med närhet till det mesta: arbete, skola och fritidsaktiviteter. Man får naturen inpå knuten med skog och vatten, men ändå staden inom bekvämt räckhåll, säger Johan Neander, marknadsområdeschef på Riksbyggen.