Tomterna i Svärtinge Skogsbacke, och därmed de framtida husen som byggs, är kopplade till Norrköping Bredband. Detta innebär att man har massvis med valmöjligheter för vilken leverantör man vill ha för sitt bredband. Man kan enkelt och överskådligt se vad både kända och mindre kända aktörer erbjuder och är inte bunden till någon specifik leverantör.

Besök webbplatsen och spana på alternativen: http://norrkopingbredband.qmarket.se/privat/bredband