Skolan kommer att rymma 14 klasser, från förskoleklass upp till årskurs sex. Utöver undervisningslokaler ska det även att byggas tillagningskök, utemiljöer samt en fristående idrottshall.

Svärtinge Skogsbacke fortsätter att växa och utvecklas. NCC har fått i uppdrag att på totalentreprenad påbörja byggnationen. NCC kommer att avsluta sitt uppdrag under december 2020. Då kommer projektet att gå in i ytterligare en ny fas innan skolan är helt klar för att ta emot sina första nya elever under våren 2021.

– NCC är en av de byggentreprenörer som idag bygger flest skolor i Sverige och detta uppdrag stärker vårt erbjudande och vår erfarenhet ytterligare. Vi ser också fram emot att vara en del av uppbyggnaden av Svärtinge Skogsbacke där skolan kommer att bli en central mötespunkt, säger Marcus Sandlund, affärschef NCC Building.

– Norrköping fortsätter att växa och utvecklas. Norrköpings kommun investerar nu i en helt ny skola i Svärtinge. Samhället har de senaste åren fått många nya invånare och fler vill gärna bosätta sig här, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig, Norrevo Fastigheter.