Byggnationen av skolan i Svärtinge Skogsbacke, innehållande 14 klasser upp till årskurs 6, har precis påbörjats. Nu kommer nästa positiva besked; det byggs en ny förskola mittemot.

Projektet med den nya förskolan befinner sig fortfarande i planeringsstadiet. Det finns dock en övergripande ambition att förskolan ska stå klar i närtid efter att skolbygget är avslutat.

– Vi kommer att avsluta entreprenaden gällande skolbygget senhösten 2020 och när det gäller förskolan är det preliminärt slutbesiktning tidig vår 2021. När det gäller tänkt verksamhetsstart så ligger den planeringen hos Utbildningskontoret, säger Per Kempe, projektchef på Norrevo Fastigheter AB.