Snart får Svärtinge både ny skola och förskola. Även gång- och cykelvägen utmed Finspångsvägen byggs snart.

I Norrköpings kommuns ”Budget 2017 och plan 2018-2020” går det att utläsa att man mellan 2017-2019 planerar att investera 200 miljoner kronor i en nybyggd skola, inklusive gymnastikhall, i Svärtinge Ryssnäs. Skolan ska innehålla årskurserna F-6 i 2 stycken paralleller.

Gällande den nya förskolan så planeras den innehålla sex avdelningar. Totalt beräknas investeringen till 48 miljoner kronor under 2018-2019.

Den nya gång- och cykelvägen utmed Finspångsvägen beräknas kosta 17,75 miljoner kronor och planeras att byggas under 2018.

budget222